kyucnongthonxua.com

Bài viết 08/2016

Hwang Su Jung trong anh em sinh đôi

Vì thế bà mới có thái độ lạnh lùng với Ye Kyung. Có nhiều khán giả cho rằng, cô và Ahn Jae Wook…hơi lão so với Go Soo – Kim So Yeon. Cô có phiền lòng không?

Lee Seung Yeon

Khi gặp nhau ở đảo Cheju, tôi chỉ góp ý rằng, Kim Hee Sun diễn xuất rất tốt nhưng riêng những cảnh thể hiện nghiệp vụ của một tiếp viên hàng không thì cô ấy diễn chưa thuyết phục