kyucnongthonxua.com

Bài viết 12/2016

Cái giá phải trả - Phần 6

Ông ta ngạc nhiên nhìn lên và ngắm tôi với chút nghi ngờ. Mirella không khỏe, ông nói, hơn nữa, tôi cũng chưa biết gì về chuyện này. Hãy đến nhà và chúng ta sẽ bàn thảo với nhau sau”. “Mirella đã đồng ý rồi”. “Được, để rồi coi, không có gì phải vội vã gấp gáp gì cả … Nhưng nghe đây, điều này không có nghĩa là không phải trả tiền khoản xăng mua chịu hồi chúa nhật tuần trước...

Cái giá phải trả - Phần 5

“Nhưng con còn trẻ quá, thưa cha. Con không có tiền bạc, làm sao  nuôi nổi cô ấy? Chúng tôi không thể sống bằng không khí”. “Dù thế nào đi chăng nữa con cũng phải cưới cô ta. Chúa sẽ cung cấp mọi sự”. Tôi bắt đầu thấy bối rối trước một sự thiếu am  hiểu nhân tình như vậy. Nhưng đây không phải là việc có thể làm trong một phút, tôi nói. Thưa cha, cha có biết việc cưới  nhau...

Cái giá phải trả - Phần 4

Nó bi sốt, bà nói Lúc đó, như một thằng ngốc, tôi bất chợt phát biểu: Ôi bị sốt trong một ngày đẹp trời như thế này ư? Bộ sức khỏe con người phụ thuộc vào thời tiết chắc? Cuối cùng tôi chào bà và đi ngược về phía đường, lòng lại càng rối rắm hơn trước. Giờ thì không còn nghi ngờ gì hơn nữa, cả cha lẫn mẹ của nàng đều biết, nàng đang có bầu và giờ này, trong lúc chờ...

Cái giá phải trả - Phần 3

Ngay lúc đang cúi mình nhìn xuống con sông, thình linh tôi nghe có tiếng người cất lên sau lưng: “Cậu đứng làm gì ở đây vây?” Tôi quay lại và thấy một người đàn ông nhỏ thó cuộn mình trong chiếc áo gió, đầu  hói và có khuôn mặt hơi đen như nhọ nồi. Ông ta đang ngồi trên xe đạp, chân chống đất, và nhìn tôi với vẻ khó chịu lộ ra trong đôi mắt lõm sâu. Đó chính là ông Magloocchettk,...