kyucnongthonxua.com

Bài viết 04/2017

Như anh… năm ấy và bây giờ - phần 2

Đó là đêm 4 tháng 3 năm 1971, khi Như Anh đang chuẩn bị cho kỳ thi giỏi văn Hà Nội: “Hôm nay thức học khuya, tôi bỗng nhớ đến Thạc… Một sự nhớ nhung kỳ quặc sau những gì xa xăm mơ hồ… Thạc ơi, Thạc ở đâu… Thạc ơi, phút giây này tôi mới thấy cần Thạc biết chừng nào, dường như chúng ta đã nói chuyện với nhau nhiều lắm. Tôi khát khao muốn viết lại những cảm xúc của mình…...