kyucnongthonxua.com

Chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giao thông lần thứ V nhiệm kỳ 2017 2022

Chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giao thông lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chúc mừng Tân Bí thư Đoàn Bộ Giao Thông vận tải Nguyễn Thanh Tưởng Thanh Tuong Tuổi trẻ Bộ giao Thông vận tải đi trước mở đường đoàn kết - sáng tạo - thiết thực
15/01/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *