kyucnongthonxua.com

Khi nhà báo và doanh nghiệp cùng làm khoa học

[Khi nhà báo và doanh nghiệp cùng làm khoa học]
Nhìn vào cái biểu đồ thấy bậy bạ hết sức, hơn nhau 3-4% mà thể hiện trực quan nhiều gấp 2 lần. Người đọc vội vã, nhìn sơ đồ sẽ kết luận ngay chương trình giáo dục hiện hành là quá tệ so với chương trình CNGD.
Chưa kể, dữ liệu để vẽ biểu đồ này còn cần được làm rõ mấy điểm sau:
- Phương pháp khảo sát?
- Khu vực khảo sát (thành phố, nông thôn, miền núi ...)
- Số lượng mẫu khảo sát/người học có đủ tính đại diện?
Tóm lại là các nhà báo, nếu thật sự có tâm, hãy cung cấp thông tin một cách có trách nhiệm, đừng trở thành công cụ của doanh nghiệp.
Mỗi người hãy cẩn trọng trong tiếp cận thông tin, bất kể từ nguồn nào.
14/02/2020
2 bình luận:
Lê Đông Phương
14-02-2020, 02:58:14
e rằng sự khác biệt là insignificant!
Minh Đàm
14-02-2020, 02:58:14
Nếu làm biểu đồ ko đạt chuẩn là chuyện khác đó. Lúc đó một bên 8%, một bên 4%. Vàng 99% rất khác với vàng 99,99% :)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *