kyucnongthonxua.com

Khởi đầu năm mới phóng sanh thú rừng với gia đình thân yêu

? Khởi đầu năm mới, phóng sanh thú rừng với gia đình thân yêu.
Nhân dịp tết đến, Diệu Âm kính chúc Nhà Nhà Người Người vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức.
? Hỏi: Việc phóng sinh có hạn chế đối tượng hay không?
Đáp: Không có hạn chế! Phàm là các loài chim bay trên trời như bồ câu, se sẻ...,
các loài sống trong nước như tôm, cua, cá, ốc..., các loài sống trên mặt đất như
hươu, nai, dê, thỏ..., các loài chui sâu trong đất như giun, trùng, kiến, mối... Chỉ
cần có mạng sống thì đều có thể phóng sinh được. Luận Đại trí độ dạy: “Tâm đại
từ là ban vui cho tất cả chúng sinh, tâm đại bi là cứu vớt khổ nạn cho tất cả chúng
sinh.”
------------------
Nguyện cầu cho thập phương pháp giới chúng sanh tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, đồng tín Di Đà, đồng tu Tịnh Độ, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật xin thường gia hộ.
13/03/2019
36 bình luận:
Hạnh Ân
13-03-2019, 02:16:36
A di đà phật
Hoang Son
13-03-2019, 02:16:36
Lanh thay
Tang Duc
14-03-2019, 04:30:24
Adi đà phật
Nguyen Trang Trang
14-03-2019, 04:30:24
A Di Đà Phật.
Lê Thị Diệu Hiền
15-03-2019, 04:23:31
A DI ĐÀ PHẬT
Hua Hue Lan
15-03-2019, 04:23:31
A Di Da Phat
Ngọc Hương Võ
16-03-2019, 04:32:50
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
Vinchy Nguyễn
16-03-2019, 04:32:50
A DI ĐÀ PHẬT ??????
Diệu Âm Tâm Hạnh
17-03-2019, 04:19:05
A Di Đà PhậtA Di Đà PhậtA Di Đà Phật
Hong Tham Vo
17-03-2019, 04:19:05
A DI ĐÀ PHẬT
Le Thi Bich Tuyen
18-03-2019, 04:20:04
A DI ĐÀ PHẬT
Lan Hoang
18-03-2019, 04:20:04
A Di Da Phat _()_! That hoan hy ngay dau nam cat tuong nhat trong nam duoc em nhung hinh anh phong sanh that thu thang. Xin tan than va cung xin hoi huong cong duc nay ve Tay Phuoc cuc lac quoc. Nam mo The Gioi Tay Phuong Cuc Lac Dai Tu Dai Bi Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat _()_!???
Pháp Hoa Diệu Hiền
19-03-2019, 04:15:11
A Di Đà Phật
ThúyVũ Sóng Tóc VN
19-03-2019, 04:15:11
A di đà Phật.. xin tùy hỉ công đức các bồ tát ạ.
Diệu Âm Diệu Thành
20-03-2019, 04:15:18
A di đà phật
Eileen Quek
20-03-2019, 04:15:18
阿弥陀佛
Hai Nguyen
21-03-2019, 04:18:22
A di da phat hoan hy wa ..
Ngon Nguyen
21-03-2019, 04:18:22
Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat!Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat!Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat!? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?
Diệu Dung
22-03-2019, 04:12:16
A DI ĐÀ PHẬT
Lieu Tinh
22-03-2019, 04:12:16
A di Đà phật xin tuyền hỉ công Đức nha các vị bồ tát hoan hỉ quá
Minh Hồng Diệu Âm
23-03-2019, 04:12:28
A Di Đà Phật
Binh Pham
23-03-2019, 04:12:28
Adidaphat
Dinh Thi Hao
24-03-2019, 04:13:40
A Di Da Phat
Ly Quoc Tin-Viên Nhân
24-03-2019, 04:13:40
Sadhu sadhu sadhu
Tôn Ngộ Không
25-03-2019, 04:10:41
Nam Mô A Di Đà Phật !!!
Bao Huynh
25-03-2019, 04:10:41
A Di Đà Phật ??
Liên Hiền
26-03-2019, 04:09:34
Adidaphat hoan hỷ
Nguyễn Ngọc Trọng
26-03-2019, 04:09:34
A DI ĐÀ PHẬT
Kim Hồng
27-03-2019, 04:07:56
Nam Mo A Di Da Phat , tam tu bi voi tat ca muon loai !
Dieu Hoa
27-03-2019, 04:07:56
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trang Bui
28-03-2019, 04:05:52
A DI ĐÀ PHẬT ?
Huỵnh Thanh
28-03-2019, 04:05:52
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Diệu Âm Tâm Đan
29-03-2019, 04:05:32
A Di Đà Phật!!!
Ngoc Ha Tran Tran
29-03-2019, 04:05:32
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Yen Nguyễn
30-03-2019, 04:05:41
A di Đà Phật các bác ơi xin hay phong xinh di nam mô a di da phat
Lieu Tinh
30-03-2019, 04:05:41
A DI ĐÀ PHẬT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *