kyucnongthonxua.com

Năm nay kỷ niệm 20 năm thành lập Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế chúng tôi xin chúc mừng sự phát

Năm nay, kỷ niệm 20 năm thành lập Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế, chúng tôi xin chúc mừng sự phát triển tốt và những thành tựu to lớn của Viện trong việc đào tạo Tăng, Ni tài cho Phật giáo trong suốt 20 năm qua.
Nhân đây, chúng tôi xin nêu lên vài suy nghĩ về việc học chữ Phạn trong chương trình Cử nhân Phật học Học Viện Phật Học Việt Nam tại Huế nói riêng và tất cả các Học viện Phật giáo tại nước ta nói chung.
12/03/2019
1 bình luận:
Nam Hoang
12-03-2019, 02:16:46
Ý kiến các tác giả của bài đăng theo tôi là đáng ghi nhận.Tăng, ni sinh nên được đào tạo bài bản tiếng Sanskrit ( Bắc Phạn) hay Pali(Nam Phạn) vì rất cần thiết trong nghiên cứu kinh điển gốc và phù hợp với chủ trương chuyển dịch ra một bộ kinh tạng thuần VN. Có hiểu biết thấu đáo từ nguồn gốc thì việc dịch và đối chiếu mới chính xác. Kết cấu ngữ nghĩa khá phức tạp, việc đào tạo nên có ngay ở Trung cấp từ dễ, căn bản lên dần Đại học và cao hơn. Ngày nay do giao lưu thế giới thuận tiện, các trường nên cộng tác mời các sư thày đã từng tu học lâu năm bên Ấn, những nước có sử dụng thứ chữ này, thậm chí có thể mời các sư bản địa, các giáo sư, học giả nước ngoài khác về giảng dạy.Rất thú vị đọc bài hiểu "Ba Đầu Ma Thắng Như Lai" dịch từ Padmajita (-tathāgata?). Nhưng dịch nghĩa ra Việt thành “Cái vượt thắng trên tất cả hoa sen” theo mình nghe như không thuận (tôi không là nhà ngôn ngữ học), phải chăng nên hiểu theo nghĩa "hoa sen vượt thắng trên tất cả(Bùn lầy-bất tịnh)" có thuận ngữ nghĩa không ?.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *