kyucnongthonxua.com

NGAO NGÁN họa mưa cuối năm Ngô Quang Hùng Bão lũ qua rồi mưa vẩn rơi Cùng năm tận tháng chán chưa tr

NGAO NGÁN họa " mưa cuối năm " Ngô Quang Hùng Bão lũ qua rồi mưa vẩn rơi Cùng năm tận tháng chán chưa trời Nao lòng đợi nắng tìm nơi dạo Chột dạ âm u hết chỗ chơi Tết đến iu xìu ngồi ngóng cửa Xuân về héo hắt chán vui tươi Quanh năm lũ lụt chưa từng gặp Cố đọa bươn đời gắng đứt hơi 28/12/2017
15/01/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *