kyucnongthonxua.com

Sống trên đời chúng ta tuân theo quy luật Thành Trụ Hoại Không đối với con người thì Sanh Lão Bệnh T

Sống trên đời chúng ta tuân theo quy luật Thành Trụ Hoại Không, đối với con người thì Sanh Lão Bệnh Tử. Khi ra đi không mang được gì ngoài cái Nghiệp cho nên đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã vật chất như bọt bóng, như điện chớp, như hạt sương.
Tu thì tâm đạo mang theo khi chết. Mà Tâm thì quyết định cảnh giới tương đương (Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu)
22/01/2019
6 bình luận:
Trần Loan
22-01-2019, 02:09:00
Nam Mô A Di Đà Phật
Tuyet Pham
22-01-2019, 02:09:00
Nguyen Tuyet
Nguyễn Thị Kim Anh
23-01-2019, 04:19:34
NAM MÔ A DI DA PHAT !
Shi Shi
23-01-2019, 04:19:34
Hai Phuong Nguyen
Hoangthangize Le
24-01-2019, 04:19:06
A DI ĐÀ PHẬT
Ngoc Thanh
24-01-2019, 04:19:06
A DI ĐÀ PHẬT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *