kyucnongthonxua.com

THỦY Ngày được tha án Bác từ tòa về Ở nhà buồn chán Bác ra vỉa hè Bác tuy loắt choắt Nhưng rất thừa

THỦY
Ngày được tha án,
Bác từ tòa về,
Ở nhà buồn chán,
Bác ra vỉa hè.
Bác tuy loắt choắt,
Nhưng rất thừa tinh,
Cái chân thoăn thoắt,
Cái đầu nghinh nghinh.
Chẳng cần chống gậy,
Mồm huýt sáo vang,
Như con dê cụ,
Bước trên đường vàng.
Bác đi dụ trẻ
Vui lắm cháu à.
Ra ngoài hè phố,
Thích hơn ở nhà!
Bác cười híp mí,
Má đỏ bồ quân:
– “Tòa là đồng chí,
Tiền ai cũng cần!"
Bác binh đường bác,
Nên mới được tha,
Tay cầm thẻ Đảng,
Dê khắp sơn hà.
Ra thế,
Thủy ơi!
13/02/2020
2 bình luận:
Hương Nguyễn
13-02-2020, 02:21:31
Hay
Vo Dinh Hanh
13-02-2020, 02:21:31
ha ha

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *