kyucnongthonxua.com

Từ giờ việc học toán Hình với các em chỉ là chuyện nhỏ

Từ giờ, việc học toán Hình với các em chỉ là chuyện nhỏ
Chia sẻ bộ công thức giải nhanh tuyệt vời này về tường nhé các em, nó có thể bị trôi mất
- Công thức tính nhanh về Thể tích khối chóp
- Xác định Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
- Diện tích mặt cầu - thể tích khối cầu
- Mặt nón - khối nón
- Mặt trụ và khối trụ
- Diện tích mặt tròn xoay - thể tích khối tròn xoay
- Tóm tắt lý thuyết và giải nhanh Toán 12
14/04/2019
8 bình luận:
Nguyễn Thu
14-04-2019, 02:15:06
Nguyễn Huy Hoàng chó m coi đi m
Myy BamBi
14-04-2019, 02:15:06
Nguyễn Minh Ánh
Tố Quyên
15-04-2019, 04:41:21
Nguyễn Lan
Phạm Trang Hương
15-04-2019, 04:41:21
Tú Chinh
Nguyễn Thị Vui
16-04-2019, 04:39:36
Huy Nguyễn
Hoàng Oanh
16-04-2019, 04:39:36
Thầy add e với ạ
Khương Duy
17-04-2019, 04:36:59
Nhung Trương
Phương Hậu
17-04-2019, 04:36:59
Triệu Hà

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *